Beursstand pagina: Brancheorganisatie CLC-VECTA
Bouwen van een Brancheorganisatie CLC-VECTA beurs stand.

Dekoteam is aangesloten bij de brancheorganisatie CLC-VECTA, Centrum voor Live Communication.

De leden van CLC-VECTA vormen een groot en divers netwerk van circa 200 professionele organisaties die zich met name bezighouden met het organiseren, accommoderen en/of faciliteren van beurzen, congressen en vergaderingen, evenementen, entertainment en/of incentives.

Als opdrachtgever wil je de zekerheid hebben dat je zakendoet met een betrouwbare en deskundige partij. CLC-VECTA hanteert daarom een gedragscode en diverse toelatingseisen waar organisaties aan moeten voldoen om lid te kunnen zijn en blijven. Zo kun je er als opdrachtgever op vertrouwen dat kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

De gedragscode van CLC-VECTA

  • Leden zijn zich bewust van de (maatschappelijke) impact van de leveranties en adviezen die zij aan hun opdrachtgevers verrichten en nemen hun verantwoordelijkheid in acht.
  • Leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om zich bij de ontwikkeling van leveranties en adviezen mede te laten leiden door de principes van een duurzame samenleving.
  • Leden handelen nimmer bewust of doen hun klanten bewust voorstellen in strijd met de letter of de geest van bestaande wet- en regelgeving.
  • Leden steunen onvoorwaardelijk het principe van zelfregulering. Zij nemen de regels van eerlijkheid, goede smaak en fatsoen in acht en voorkomen misleiding en discriminatie van wie dan ook.
  • Leden zullen hun (potentiële) opdrachtgevers te allen tijde transparant en deugdelijk vooraf informeren over de voor waarden en kosten samenhangende met de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden.
  • Leden zorgen ervoor dat de door hun klanten aan hen en hun medewerkers toevertrouwde geheime informatie steeds als zodanig wordt behandeld.
  • Leden ondersteunen vanuit professioneel oogpunt de (ongeschreven) regels ten opzichte van hun gedrag ten tijde van competitie         met andere leveranciers.
  • Leden onderschrijven de noodzaak van continue verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening en de daartoe noodzakelijke continue professionele ontwikkeling van hun management en medewerkers.
  • Leden zullen klanten sterk betrekken bij de ontwikkeling, realisatie, introductie en/of verspreiding van innovatie.
  • Leden zijn het er intern, binnen de organisatie over eens wat klantgerichtheid is en hanteren dienaangaande een set van kernwaarden binnen de onderneming.
Brancheorganisatie CLC-VECTA