Beursstand pagina: Onze filosofie
Bouwen van een Onze filosofie beurs stand.

Onze filosofie

Dekoteam is een ondernemend, flexibel en veelzijdig service minded bureau dat vertrouwen en eerlijke communicatie als vertrekpunt heeft bij het ontwikkelen van unieke concepten waarbij persoonlijke ontmoetingsplaatsen worden gecreëerd voor haar opdrachtgevers. Hierbij gaat Dekoteam niet alleen enthousiast te werk, maar tevens op innovatieve en duurzaam wijze en altijd met oog voor detail.

Door passie en resultaatgerichtheid te combineren wordt de vraag van de opdrachtgever omgezet naar concrete ontwerpen en een daadkrachtig plan op maat waarbij alle aandacht gericht is op het ontzorgen van de opdrachtgever en het realiseren van haar wens. Dit maakt Dekoteam een inspirerende matchmaker die de opdrachtgever en diens doelgroep verbindt.

Een paar punten waarmee wij ons onderscheiden van onze concullega’s zijn o.a. op het gebied van:

Goedgekeurd ontwerp
Of wij nu uw beursdeelname begeleiden, event organiseren of interieur oplossing verzorgen, het door ons aangeboden concept voldoet geheel aan de bouwrichtlijnen en is, indien nodig reeds voorgelegd aan de beursorganisatie. Het kan een enkele keer voorkomen dat er bij overmacht, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de bouwreglementen, (kleine) aanpassingen in het ontwerp moeten worden toegepast. Deze wijzigingen zullen ten alle tijden ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.

Onze leveranciers
Om u de beste oplossingen te bieden huren wij voor elke discipline partners in waarvan wij weten dat deze gewend zijn om te werken op hetzelfde kwaliteitsniveau dat wij nastreven. We hebben bewust gekozen voor het werken met deze partners omdat elk project een andere benadering vereist, een andere look & feel.

Uw contactpersoon binnen Dekoteam
Mocht u akkoord gaan met onze aanbieding dan blijft ondergetekende uw aanspreekpunt. Daarnaast wijst Dekoteam u een projectmanager toe, die vanaf de offerte fase al helemaal op de hoogte is van het project. Hierdoor zijn er binnen Dekoteam altijd meerdere personen waarbij u met al uw vragen terecht kunt.

Beurs bestellingen
Als onderdeel van ons projectmanagement voor uw beursdeelname, vragen wij voor u de (hoofd)aansluiting van water, elektra, ophangpunten, perslucht, internet, etc. aan. De kosten voor deze producten worden rechtstreeks door de desbetreffende leverancier aan u doorberekend. 

Oplevering
Voor de oplevering en overdracht wordt met u van tevoren een dag en tijdstip afgesproken. Wanneer mogelijk plannen we de oplevering altijd minimaal één of twee dagen voor de, door u gestelde, deadline, hierdoor is het voor ons mogelijk, mits haalbaar, om in te kunnen spelen op de door u eventuele ingebrachte wijzigingen/extra wensen. Al onze leveranciers ontvangen een gedetailleerde projectplanning voor de opbouwperiode. Wanneer nodig, nemen wij u ook op in deze planning voor het plaatsen van uw producten. Ondergetekende en/of de aan u toegewezen projectmanager is altijd aanwezig bij de oplevering en heeft altijd een compleet geüpdatete project map bij zich met daarin alle gemaakte afspraken, afmetingen, goedkeuringen, kopieën van betalingen, tekeningen etc.

Onze filosofie